PRATO


Na týchto stránkach nájdete základné informácie o nás, naších aktivitách, histórií a našich plánoch.

… a ten kto prejaví záujem, u nás možné získať skúsenosti, návod ako sa ešte viac zlepšiť, alebo schopnosti ako efektívne pracovať v týmoch, na dosiahnutí spoločných cieľov:

pri koordinovaných útokoch
budovaní flexibilnej obrany
vykonávaní prieskumu bojom alebo predsunutou jednotkou

Heslá pre chránené stránky interného charakteru sú aktualizované na klanovej nástenke.Časť týchto znalostí je možné získať na týchto stránkach (výhradne pre registrovaných a členov klanu) a plný taktický výcvik vstupom do nášho klanu.