Prideľovanie zlaťákov

Pravidlá prideľovania zlaťákov v klane PRATO:

Info o účastikoch cw a pridelovanie goldov

Pre zabezpečenie transparentnosti, spravodlivosti a dodržiavania pravidiel klanu, má výhradné právo na prideľovanie zlaťákov iba VELITEĽKA KLANU PRATO. (Ak tým poverí niekoho iného je povinná o tom klan vyrozumieť na stránkach klanu alebo dať na vedomie pomocou TS3 klanu.) Návrhy na iný spôsov vyplácania zlaťákov z klanovej pokladnice musí odsúhlasiť minimálne 33% členov klanu pričom veliteľka klanú má právo veta. (Má právo zamietnuť návrh v záujme zachovania klanovej rezervy pre udržanie chodu klanu, a plánov pre zlepšovanie podmienok v klane PRATO)  Pravidlá spracovala veliteľka klanu –  EXEA a sú povinný ich dodržiavať všetci funkcionáry a členovia klanu. Návrhy na doplnenie a zmenu v pravidlách môžme prediskutovať na TS3 – pokiaľ to bude v prospech klanu zmenám sa určite nebude brániť.