Módy

Módy z hľadiska používania môžeme rozčleniť do dvoch základných kategórii:

  1.  LEGÁLNE (Povolené)
  2.  ILEGÁLNE (Nepovolené-neodporúčané)

Toto členenie má len informatívny charakter z hľadiska používania z pohľadu uživateľa voči ostatným hráčom, pretože oficiálne stanovisko Wargame (WG) je, že všetky módy sú povolené bez ohľadu na to, aký vplyv majú na hrateľnosť.

Komentovať toto vyjadrenie nemá asi zmysel, pretože toto oficiálne stanovisko je, podľa môjho názoru, len právnou a ekonomickou ochranou WG, pretože množstvo súdnych sporov a obrovské náklady na odchytávanie ilegálnych módov a zabezpečovanie hry proti ich používaniu je neekonomické, čo je v rozpore s politikou spoločnosti. (Ich cieľom je vytvárať zisk – nie pracovné príležitosti pre programátorov a právnikov …)

Môj uhol pohľadu na vec závisí od toho, ako kto sa na to pozerám:

  • Majiteľ firmy (akcionár, spoločník): Túto firmu som založil na to aby generovala zisk, keby som riešil blaho uživateľov, tak si založím charitu alebo neziskovku – preto uživateľom poskytnem len taký komfort, aby pomer príjem-výdaj bol čo najvyšší a moja spoločnosť generovala čo najväčší zisk, čo najdlhšie, čo najrýchlejšie – môje jediné obmedzenia „mantinely“ sú zákony – tie nesmiem porušiť inak nič.
  • Informatik (programátor, grafik, vývojár): Módy sú perfektným zdrojom nápadov a vylepšení zo strany uživateľa. Sú perfektnou spätnou väzbou, bez potreby analýz, auditov a sledovania e-mailov alebo diskusných fór. Kódy módov stačí ošetriť a zapracovať do centrálneho klienta a môžu sa používať. Niektoré z nich obsahujú algoritmy na predikciu, pravdepodobnosť … nemusím študovať matematické modely – šetrí to čas.
  • Právnik: Kódy sú verejne prístupné a nemajú ochrannú známku – ich zapracovanie do zdrojového kódu je legálne a lacné bez potreby právnej úpravy pravidiel o používaní WoT klienta.
  • Hráč: Chcem mať možnosť upraviť si herné rozhranie tak aby mi vyhovovalo – som za to ochotný tráviť pri vašej hre hodiny ba i dni prípadne prispejem Vám za doplnky, ak si to môžem dovoliť. (- som závislí a nechcem sa liečiť 🙂 ) . Chcem aby WG zabránilo v používaní takých rozhraní, ktoré zhoršujú môj pôžitok pri hraní. V podstate chce každý rovnosť šancí – to je ale problematické pretože, hra je postavená na zvýhodňovaní určitých skupín hráčov:
  1. – oficiálne každý hráč, ktorý ma lepšiu posádku, lepšiu výbavu, tým, lepšie okolnosti v ktorých sa nachádza má výhodu voči protivníkovi
  2. neoficiálne hráč, ktorý patrí do záujmovej skupiny, ktorá istým spôsobom reprezentuje hru, je zvýhodňovaný koeficientami presnosti, pravdepodobnosťou poškodenia modulov a zostavenia dobrého týmu … a to v pozitívnom alebo negatívnom zmysle podľa aktuálne aktívnej politiky zapnutej na serveroch

Preto bežný hráč vždy bude ťahať za kratší koniec a bude vždy tým, ktorý bude obmedzovaný a doplácať emočne, stráveným časom alebo financiami.

V ďalšej časti Vám priblížim všetky módy s ktorými sa môžete na WoT stretnúť s podrobným popisom ako sa inštalujú, ako sa ich používanie dá u protivníka odhaliť a nakoniec ako sa dá proti nim chrániť, prípadne využiť ich v boji vo svoj prospech.

Všetky módy budem označovať: LEGÁLNE, NELEGÁLNE, ODPORÚČANÉ.

U legálnych a odporúčaných ich znalosť a používanie zvyšujú komfort pri hraní, zlepšujú pozitívny zážitok z hry a ich používanie vrelo doporučujem. Je vhodné minimálne aspoň raz si ich vyskúšať a ich používanie zvážiť.

U nelegálnych sú informácie o nich kľúčové pre prežitie týmu i v boji 1 vs 1, najmä spôsob ako sa proti nim chrániť. Ich používanie Vám nebudem zakazovať ale pred tým než ich začnete používať zvážte toto:

Používanie módov, ktoré označujem ako nelegálne má negatívne účinky na pôžitok z hry nielen pre ostatných hráčov, ale hlavne pre hráča, ktorý ich používa z toho dôvodu, že degradujú pozitívne zážitky z hry (víťazstvo získané legitímne je zaslúžené a posilňuje pozitívnu stránku osobnosti „dokázal som to i napriek príkoriam sám a bez pomoci“, víťazstvo získané podvodom posilňuje charakterové vady osobnosti a má vplyv i na naše rozhodnutia v skutočnom živote „agresivita, zákerné chovanie už pri vyjadrovaní, postojoch a názoroch, hľadanie ľahšieho nie správneho riešenia, nesprávne rozhodnutia v kritických situáciách) . Navyše drvivá väčšina hráčov sa prestane postupne podieľať na výsledku bitky (úspech zožne tá „vychytávka“) a hra prestane byť zaujímavá – len rutina.

LEGÁLNE módy:

– Momentálne sa na článku ešte pracuje –

„príspevky a komentáre sú vítané“